ปฏิบัติการมลพิษอากาศและการควบคุม
(AP_LAB)

กล่าวถึงการตรวจวัดสารมลพิษอากาศต่างๆ จากแหล่งกำเนิดต่างๆ